Strona Instytutu
Zdjęcia pochodzą z serwisu AMW oraz www.hoogbouw.nl
Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Dlaczego? | Ekologia | In English | Koncepcja | Krytyka | Przetarg na port
RSS
poniedziałek, 03 kwietnia 2006

BIAŁA PODLASKA - lotnisko

Kraj: Polska, woj. lubelskie, pow. Biała Podlaska, gm. Biała Podlaska

Proponowane formy zagospodarowania:
 • Wspólne przedsięwzięcie
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • ! UWAGA - został ogłoszony przetarg [szczegóły] !
    
   pow. gruntu: 358,5252 ha
   pow. zabudowana gruntu (%): 5 %
   pow. użytkowa zabudowy: 23119 m2
   dotychczasowa funkcja dominujaca: lotniskowe
  media elektrycznosć+
   woda+
   gaz-
   kanalizacja+
    
   

   

  LOKALIZACJA

  Nieruchomość położona jest w obrębie miasta Biała Podlaska, w jego południowo-wschodniej części, przy dworcu kolejowym oraz linii kolejowej łączącej Brześć z Warszawą. Dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość oddalona jest w linii prostej o ok. 1500 m od centrum miasta.

    BIAŁA PODLASKA - lotnisko

  CHARAKTERYSTYKA

  Na przedmiotową nieruchomość składają się dwie zasadnicze części: południowa, którą stanowi lotnisko oraz tereny otaczające i koszarową, którą stanowią budynki administracyjno – koszarowe oraz magazynowo – warsztatowe. Obszar posiada rozbudowaną infrastrukturę wewnętrzna, rozwiniętą zabudowę inżynieryjną i techniczną. Większość z pośród 82 budynków i budowli zrealizowana została w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Znajdują się one w stanie technicznym zadawalającym. Ze względu na swoją rozwiniętą infrastrukturę i zabudowę nieruchomość stanowi ogrodzoną funkcjonalną całość.

   

  MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA

  Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska

  - dla części lotniskowej teren przeznaczony jest pod funkcje przemysłowo-magazynowe, składy, magazyny, drobny przemysł, warsztaty, tereny aktywności gospodarczej, tereny lotniska z urządzeniami towarzyszącymi

  - dla pozostałej części kompleksu lotniskowego teren przeznaczony jest pod lokalizację obiektów uciążliwych.

   Lotnisko Biala Podlaska
  Kliknij by powiększyć
   Lotnisko Biala Podlaska
  Kliknij by powiększyć
   Lotnisko Biala Podlaska
  Kliknij by powiększyć

  ze strony AWM: http://www.amw.com.pl/estate_tenders.php?tender_info=757

  12:53, lubuskielotnisko , Przetarg na port
  Link Dodaj komentarz »
  Przetarg na lotnisko juz ogłoszono! Dane ze strony AMW
  Termin przetargu: 11:00, piątek 21 kwiecień, 2006
  Do konca przetargu pozostało: 17 dni, 22 godz., 10 min.
   

  Kraków dn. 21.03.2006r.

   Ogłoszenie Nr 12

  Oddział Terenowy w Krakowie
  Agencji Mienia Wojskowego
  ul. Wita Stwosza 12
  30-965 Kraków 69

   BIAŁA PODLASKA - lotnisko  

  Znak: WM-12/2006

  Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004r. Nr 163 poz. 1711 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

   

  podaje do publicznej wiadomości,

  że ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej  w Białej Podlaskiej

  będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

  Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 4 ogłoszonym w siedzibie: -- Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Wita Stwosza 12, 30-965 Kraków 69,

  - Urzędu Gminy Miejskiej Biała Podlaska, Starostwa Powiatowego Biała Podlaska
  od 08.02.2006 r. do 01.03.2006r.

  Nieruchomość zabudowana stanowiąca były kompleks lotniskowy, położona w miejscowości Biała Podlaska, województwo lubelskie

  wg http://www.amw.com.pl/estate_tenders.php?tender_info=757

  12:50, lubuskielotnisko , Przetarg na port
  Link Dodaj komentarz »